Zalchem

Shop

Polityka prywatności

Polityka prywatności Strony Internetowej https://zalchem.pl 

Użytkowniku, 

„ZALCHEM” Chemia Gospodarcza sp. j. jako administrator Twoich danych osobowych, Szanujemy Twoją prywatność i chcemy abyś zapoznał się w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe. W naszej Polityce wskazujemy najważniejsze informacje na ten temat oraz na temat plików cookies („ciasteczkach”), które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Przedmiotowy dokument jest dostosowany do wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH „ZALCHEM” Chemia Gospodarcza sp. j. z siedzibą w Zwierzyniec Pierwszy, adres: ul. Jasna 62, 42-152 Opatów, NIP: 5740003222, REGON 150523948

Pamiętaj, że administratorem w odniesieniu do danych osobowych Twoich klientów, kontrahentów czy pracowników, które to dane możesz wprowadzać do naszego oprogramowania https://zalchem.pl, jesteś Ty – my zaś przetwarzamy te dane jedynie w Twoim imieniu jako podmiot przetwarzający i wyłącznie na Twoje udokumentowane polecenie (w tym w oparciu o właściwą umowę powierzenia przetwarzania danych zawartą w momencie przystąpienia do zakupu/wyrażenia woli przeglądania naszego Serwisu – w zakresie jn.), a bez takiego polecania tylko w przypadku, gdyby zobowiązywało nas do tego prawo.

DANE OSOBOWE 

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam Twoich danych osobowych, które będę przetwarzane przez nas jedynie we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych. 

Cel przetwarzania: 

v  świadczenie usług oferowanych w Serwisie;

v  marketing bezpośredni; 

v  przesyłanie newslettera;

Podstawa przetwarzania danych: 

W zależności od sytuacji mogą to być:

– umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

– ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

– Twoja zgoda wyrażona w Serwisie – jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie  (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

– nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

– ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, o analitycznych lub statystycznych, o marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, o zbieraniu opinii na temat naszego oprogramowania. 

Podanie danych:

dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

– brak możliwości korzystania z usług Serwisu,

– brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie.

Możliwość cofnięcia zgody: 

– w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W związku z Serwisem możemy dokonywać profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. Profilowanie to może być dokonywane na podstawie Twoich dotychczasowych działań. Polega ono na wyświetlaniu spersonalizowanych reklam lub dokonywaniu automatycznej oceny, jakimi usługami możesz być zainteresowany, i na przedstawieniu Ci dobranej w ten sposób oferty.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób. 

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

– przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych (zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług) lub  ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z zawartą między nami umową zawartą przez Serwis lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub

– zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku,

– gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania) w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

TWOJE UPRAWNIENIA

Ponadto przysługuje Ci prawo żądania:  

– dostępu do Twoich danych osobowych, 

– ich sprostowania, 

– usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania, 

– żądania przeniesienia danych do innego administratora.

A także prawo: 

 wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:

– z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,

– jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA 

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

– są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);

– umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisu;

– nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia. 

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz: 

– usunąć pliki cookies, 

– blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

– zapamiętywania informacji o Twojej sesji,

– statystycznych,

– marketingowych,

– udostępniania funkcji Serwisu.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

– Firefox

– Chrome

– Safari

– Opera

– Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane (wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce). 

Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 

– Podmioty świadczące dla nas usługi hostingowi; 

– Dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi (Blue Media S.A.);

– Dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur ;

– Biuro rachunkowe;

– Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach marketingowych*;

– Podmioty dostarczające nam narzędzia wykorzystywane w celach analitycznych*

– Osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność, 

– Dostawcy usług internetowych (zwłaszcza Google)*

– Dostawcy oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami,

– Poczta Polska lub firmy kurierskie w przypadku korespondencji drogą tradycyjną

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

* W związku z powyższym, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. Właściwy poziom ochrony Twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę Twojej prywatności.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 

Napisz na adres e-mail:  zalchem@zalchem.pl